Nasze włosy - naszewlosy

Temat: ...
" />Karta Nauczyciela uchwalona została w styczniu 1982 roku. Jeśli ktoś ma elementarną wiedzę o historii najnowszej lub po prostu dobrą pamięć to pokojarzy fakty. Władza komunistyczna kupiła sobie środowisko nauczycielskie ... wystarczy?). Po zmianach ustrojowych zamiast gruntownie zmodyfikować Kartę, stworzono rozmaite fikcje, takie jak stopnie awansu zawodowego czy konieczność dokształcania się, czego efektem jest to, o czym pisze Ika - każdy nauczyciel może uczyć wszystkiego o ile ma na to papierek. Taki system musiał i musi odbijać się na jakości nauczania, negatywnie rzecz jasna. Jestem za dużym wzrostem zarobków nauczycieli, ale po zniesieniu Karty Nauczyciela i wprowadzeniu do oświaty zdrowych reguł rynkowych. Dość tego komunistycznego skansenu!
Źródło: wwolnejchwili.przelom.pl/forum/viewtopic.php?t=1357Temat: Zwolnienia w LO - list otwarty do Dyrektora Roberta Pużniaka
" /> "> Ciekawe jak wuefista jest w stanie ocenić formę np. polonisty Dyrektor jest przewodniczącym zespołu w skład którego wchodzi między innymi metodyk. Podstawa prawna: Ustawa - Karta Nauczyciela - art. 6a - Dz. U. 19/2000 Rozporządzenie MEN z dn. 02.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela - Dz. U. 98/2000 Rozporządzenie MEN z dn. 03.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli - Dz. U. 70/2000.
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=27152


Temat: Egzamin na nauczyciela mianowanego
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 pa dziernika danego roku, wła ciwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzj o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wterminie do dnia 31 grudnia danego roku. Ups, zjadło mi polskie literki ale mam nadzieję, że mimo to jest to czytelne. Jak nie to podaję źródło Karta Nauczyciela Ale: skoro nie udało...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11860


Temat: wynagrodzenie
" /> cześc!!! Mam pytanko 8 lipca uzyskałam kolejny stopien awansu zawodowego z stażysty na nauczyciela kontraktowego. Związku z tym czy zgodnie z art 39 karty nauczyciela należy mi się zmiana...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11536


Temat: Niejasności prawne dot. awansu na mianowanego
staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Dokładniej chodzi o to czy "od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego" tyczy się zarówno kontraktowego i mianowanego czy tylko mianowanego. Proszę o pomoc i informację ile tal trzeba mieć przerwy pomiędzy uzyskaniem stopnia kontraktowego a rozpoczęciem awansu na mianowanego. Proszę o odpowiedź...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12252


Temat: czy awans możliwy?
" />Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: • odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony ... wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela), • posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie stażu zajęć (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego), • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3724


Temat: Egzamin na mianowanego to nic strasznego!
przedmiot. dopowiedziałam że powstała ona na bazie rozporządzenia w spr awansu i była związana z planem rozwoju szkoły. i później podzieliłam na punkty wg rozporządzenia 1. umiejętność coś tam itd... i ... 5 pominęłam czyli ani słowa na temat prawa, ponieważ nie wiedziałam co wstawić do slajdów, zdjęcia karty nauczyciela?bez sensu. akty prawne zabrałam ze sobą i miałam pod ręką. komisja w ogóle...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3205


Temat: zwolnienia lekarskie w trakcie stażu
" />Nauczyciel mianowany - awans zawodowy nauczyciela po zmianach w dniu 01.12.2004r: ">Przedłużenie stażu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy Nieobecność nauczyciela w pracy spowodowana niezdolnością do pracy wskutek choroby, ... odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela) Koleżanka dość często przebywa na zwolnieniach lekarskich które nie trwają jednak nigdy dłużej (najczęściej tygodniowe) i ma wątpliwości...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8046


Temat: staż na dyplomowanego
" />Z odpowiedzi ministerstwa na pytania OSKKO: "Przepracowanie w szkole odpowiednio dwóch lat bądź roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego oznacza okres pozostawania w stosunku pracy a nie faktycznego ... mowa w art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela, uprawniającego nauczyciela do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego." Całość tu http://oskko.edu.pl/oskko/awans-wiosna2006.html
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7243


Temat: Który dyrektor będzie w Komisji?
zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9047


Temat: Wywiadówka
... szkolny Boże widzisz i nie grzmisz! A te mądrale z menis-u chcą znieść Kartę Nauczyciela-podnieść pensum i znieść stopień awansu zawodowego-mianowanego, a po co? Żeby dyrcio mógł wykopyrdnąć każdego n-la, który...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3731


Temat: Jak to jest z tą 2 letnią przerwą po kontraktowym?
" />Artykuł 9d Karty Nauczyciela mówi, że: " Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego." Tu jest jasno napisane, że lata liczą się od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Nieznajomość tych podstawowych przepisów prawa oświatowego tylko źle świadczy o dyrekcji placówki...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6795


Temat: Jak to jest z tą 2 letnią przerwą po kontraktowym?
" />http://www.mein.gov.pl/nauczyciele/prag ... wansie.php "Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r. wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) 1. Przerwy między stażami na kolejny stopień awansu zawodowego Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela). Z dniem 1 września 2004 r. staż na kolejny stopień awansu mogą rozpocząć: na stopień nauczyciela kontraktowego - nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciele kontraktowi, którzy stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali przed dniem 1 września 2002 r. na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciele mianowani, którzy stopień nauczyciela mianowanego otrzymali przed dniem 1 września 2003...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6795


Temat: mała, większa, jeszcze większa Komisja śledcza
Handke był nie tylko "jednym z inicjatorów reformy", ale jej rzeczywistym współautorem i wykonawcą. Jako szef ministerstwa wziął odpowiedzialność za złe oszacowanie skutków nowelizacji Karty Nauczyciela i wynikającego z niej, podpisanego przez Ministra rozporządzenia płacowego. Tzw. pomyłka spowodowała, że podwyżka płac dla nauczycieli w 2000 roku była jeszcze wyższa niż określona w Karcie Nauczyciela. Późniejsza Minister Edukacji w rządzie SLD Krystyna Łybacka pomyliła się także przy ustalaniu kwoty na wynagrodzenia nauczycieli ale pomyliła się na niekorzyść nauczycieli, przez jej pomyłkę nauczyciele dostali nie większe ale mniejsze wynagrodzenie, więc nie tylko nie podała się ... wększymi aferami. Pan Jarosław zarzuca Handkemu, ze przez to jego "niedoszacowanie" nauczyciele dostali wiekszą podwyżkę niż stać było na nią ówczesny budżet. Gdyby prof. Mirosław Handke to przeczytał, że tak krytykuje go pewien nauczyciel - stawiając go za to na równi z aferzystami - to pewnie gorzko zadumałby się czy było warto narazić się wtedy wszystkim działając na korzyść tego nauczycielskiego środowiska....
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=2967


Temat: Nieobecność dyrektora podczas rozmowy kwalifikacyjnej
uczestniczyć w pracach komisji, może go zastąpić wicedyrektor, bądź inny upoważniony nauczyciel.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6702


Temat: Co z moim mianowaniem?
podstawie mianowania z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego i stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie. W przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby uprawnienia emerytalne, o których mowa w art. 88 ust. 1 i ... dołączone do aktu nie zaś na samym akcie. A akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela musi zawierac uzasadnienie (zgodnie z § 11 ust. 11 starego rozporządzenia o awansie) Uzasadnienie było dawane...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8550


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
" />Czyli wniosek o postepownie egzaminacyjne powienien wyglądać tak: WNIOSEK O POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymaną w dniu 23.06.2005r. pozytywną oceną dorobku zawodowego za okres stażu, który odbyłam w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy, proszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie na podstawie art. 9g ust. 5 ww. ustawy, proszę o powołanie do składu Komisji Egzaminacyjnej, rozpatrującej mój awans na stopień nauczyciela mianowanego, przedstawiciela związku zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do wniosku załączam, zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004 roku), następującą dokumentację: 1. Poświadczone kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje. 2. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia w okresie stażu oraz o zajmowanym stanowisku. 3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 4. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. 6. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu. 7. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycia umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Poprawnie sformułowany wniosek????
" />Kto mi podpowie czy ten wniosek o skrócenie stażu na mianowanego jest poprawny?????A brzmi on następująco: Dane nauczyciela Do Dyrekcji Szkoły WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego Na podstawie: • Ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli) , • Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zwracam się z prośbą o rozpoczęcie z dniem 1 września 2007r.. stażu dla uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego w trybie skróconym –rok i 9 miesięcy, do którego upoważnia mnie posiadanie wymaganych kwalifikacji tj.: uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie /art.9a ust.3.- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczycieli/. Proszę o określenie zasad i sposobu odbywania stażu, terminu jego zakończenia oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu. Nadmieniam, iż jestem nauczycielem kontraktowym. Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia. Miejscowość, dnia ....................... .................................. /podpis nauczyciela/ Proszę o szybką odpowiedź, z góry dziekuje!!!!!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9398


Temat: Jak to jest z tą 2 letnią przerwą po kontraktowym?
" />W rozporządzeniu o awansie, ani w Karcie Nauczyciela nie ma mowy o przerwie w okresie między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego, a kolejnym stażem. W przypadku dłuższej przerwy w pracy podczas...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6795


Temat: Zmiany w Karcie Nauczyciela, część 1
ludzie!!! czy Wyście poszaleli ?? Wniosek o odwołanie nauczyciela Rada, Rodzice, Samorząd po co? 2. Wniosek rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: a) Dyrektor Szkoły b) Trzech reprezentantów Rady Pedagogicznej c) Trzech reprezentantów Rady Rodziców d) Dwóch reprezentantów Samorządu Uczniowskiego e) Pedagog Szkolny f) Rzecznik Praw Nauczyciela g) Przedstawiciel Związku Zawodowego (na wniosek nauczyciela) h) Jedna osoba, wskazana przez nauczyciela. ?????? Pracodawcą w szkole jest dyrektor, to on odpowiada za szkołę i on zwalnia oraz przyjmuje nauczycieli. Rada Pedagogiczna i inne organizacje owszem mogą zgłosic wniosek o zwolnienie nauczyciela również obecnie bez zmian w karcie, ale rozpatruje to dyrektor to jest że tak powiem jego zas... obowiązek. A kwestia tego czy zrobi to dobrze czy nie to już inna sprawa, są od tego sądy pracy. Obecnie jeśli chce sie zwolnić nauczyciela ( bo widzę, że w o to głównie tu chodzi) to formalnie jest to do zrobienia, ale jak zwykle wchodzą tu jeszcze kwestie układów. I niestety nie da się tego rozwiązać wprowadzaniem dodatkowej biurokracji za pomocą karty nauczyciela. Po co ? 1) poziom 1 - najniższy; 2) poziom 2 - niski; 3) poziom 3 - ... są wystarczające nauczyciele dzielą się na normalnych (dobry), bardzo dobrych (wyróżniająca) i tych do d... (negatywna) i nie ma tu nad czym debatować poza kryteriami. Ocena ustalona dla nauczyciela powoduje zmianę ... dobrym wychowawcą. Tylko dlatego, ze nie uczy się języków obcych nie będzie mógł otrzymać ostatniego stopnia?? A jak nauczyciel matematyki, fizyki, chemii będzie znał dwa języki to nie będzie uczył w tym kraju za 900 zł na rękę (stażysta) tylko w dowolnym kraju UE. W tej kwestii należy poprawić tryb postępowania i przyznawania kolejnych stopni awansu, a nie zwiększać ilość. Ogólnie znane są zasady przyznawania i postępowania komisji (oraz tworzenia teczek) więc nie będę tego wątku dalej poruszał. W całym tym bałaganie nie chodzi o kosmetyczne zmiany w karcie nauczyciela, lecz o zmiany systemowe. Do zawodu nauczyciela nie ma zadnej selekcji, na studia pedagogiczne często idą ludzie, którzy nie dostali się na inne studia, przypadkowi. Zanim zacznie się cokolwiek zmieniać, należy wyegzekwować to co już jest, ale w sposób mądry i przemyślany. Dać do karty nauczyciela zapis o sprawdzeniu predyspozycji zawodowych kandydata. Przecież w zawodzie może pracować osoba leczona w psychiatryku. Uregulować kwestie zajęć pozalekcyjnych i odpłatności za te zajęcia. Obecnie nawet jak nauczyciel prowadzi dodatkowe zajęcia to nie ma jak mu zapłacić bo samorząd nie daje na ten cel pieniędzy. A tak poza tym to...
Źródło: projektpi.pl/forum/viewtopic.php?t=5395


Temat: ZNaczenie karty: I - Mag
Nazwa karty kryje w sobie cały arsenał słów, często o przeciwstawnym znaczeniu. Jedne z nich mają charakter gloryfikujący osoby nazywane tym mianem. Inne wręcz przeciwnie, ukazują całą ohydę skrywaną pod dźwięcznym ... a nazywano tak osoby, które uprawiały zarówno pozytywną działalność, jak i wręcz przeciwnie. A ponadto moim celem jest przybliżenie, w sposób jednoznaczny nazwy karty na potrzeby odczytania skojarzeń powiązanych ściśle ze ... korzystać w życiu codziennym. W ten oto sposób można wysnuć wniosek, że nazwa karty jest adekwatna do możliwości, uzdolnień i posiadanej wiedzy przez postać widoczną na karcie. Słowo - manipulacja, w odniesieniu do tej karty nabiera nowego znaczenia. Miano to przypisać można każdemu, kto tworzy rzeczywistość siłą własnego intelektu i umiejętnością manipulowania posiadaną wiedzą dla dobra innych, w tym również dla dobra całych społeczeństw rodowych, państwowych i narodowych. A jako ostateczne znaczenie tej karty należy odczytać, że MAG jest postacią, która zgromadziła w swoich rękach wszystkie atuty i od niej tylko zależy, co ... osób trzecich - Uzdolnienia twórcze i manualne. Logiczny umysł, lecz niepozbawiony wrażliwości - Umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolność przewidywania stawia go w szeregach najwybitniejszych umysłów - Możliwość zmiany pracy, awansu lub zawodu - Predyspozycje do pracy w zawodzie nauczyciela - Umiejętność dokonywania wyboru, selekcjonowania spraw - pomyślny rozwój na wielu płaszczyznach - Zdanie egzaminu, obrona pracy magisterskiej lub dyplomu - Nowa znajomość może przerodzić się w wielką miłość - Wskazany krótki wypoczynek i zmiana klimatu Karta odwrócona: - Brak zdecydowania odbije się niekorzystnie na życiu zawodowym - Zachwianie równowagi emocjonalnej odbije się niekorzystnie na pracy twróczej - Kłopoty z nauką, oblanie egzaminów, przerwanie studiów - Źle wykorzystana wiedza zaprzepaści szanse awansu - Oszustwa, kłamstwa, brak otwartości, kombinatorstwo - Brak pomysłów, słaba wola i manipulacje...
Źródło: ezodar.pl/viewtopic.php?t=194

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed